Skytjenester

Denne artikkelen beskriver hva skytjenester er. 


Hva er skytjenester

Kort beskrevet er skytjenester nettleserbaserte applikasjoner, hvor en redigerer og lagrer sine dokumenter på nettet. Den mest kjente av disse er Microsoft 365 (før Office 365), men også andre aktører finnes. 


Fordeler

Skytjenester gir enkel tilgang til dokumenter fra hvor som helst. 


Ulemper

Siden alle dokumenter ligger på nettet, vil de være eksponert for angrep fra utenforstående. 


Man er helt avhengig av at internettforbindelsen er pålitelig. 


Hvorfor skytjenester

Skytjenester gir en enkel tilgang til å komme i gang med arbeidet. Oftest er det eneste som kreves for å komme i gang at en kjøper seg tilgang og logger seg på, for eksempel via office.com. 


  • Kostnadene ved skytjenester er lave.
  • Enkle sikkerhetskopirutiner er oftest på plass.


Alternativer

Et alternativ til skytjenester kan være fjernserver, men dette krever inngåelse av avtale med ASP leverandør. 


Hvorfor ikke skytjenester

Gode grunner til å ikke gå for en skybasert løsning kan være: 


  • Prisgitt at internettforbindelsen fungerer til enhver tid.
  • Alle data sendes over offentlig nett og er lagret på en offentlig server, kun beskyttet av den enkeltes brukers brukernavn og passord.
  • Sikkerheten er prisgitt at brukere sikrer seg maksimal mot at utenforstående skal kunne skaffe seg tilgang til dokumenter. 


Vanlige misoppfatninger

Skyløsninger er ikke et sikkerhetstiltak, men et økonomisk tiltak hvor en «flagger ut» IT-avdelingen.

Flerfaktorautentisering beskytter ikke mot uautorisert tilgang, denne gjelder kun for pålogging. Alle skybaserte løsninger har API grensesnitt som gir tilgang med kun brukernavn og passord. 

Logg inn eller Registrér publiser en kommentar