For å lage en registeringslenke må du:

 1. Åpne Verji
 2. Klikk på navnet ditt oppe i venstre hjørne.
 3. I dropdown-menyen klikk på "Administrasjonsportal"
 4. I Portalen så klikker du på invitations i venstre sidemeny 
 5. Klikk på invitations with BankID
 6. Klikk på "new registrations link".
 7. Nå skal du få opp et vindu med 4 valg.
  1. Første valget er hvilket navn linken skal ha i portalen, slik at du kan vite hva den gjør. Klientene dine vil også se hvilket navn du gir lenken når de registrerer seg.
  2. Andre valget er hvem som skal få tilkobling imot kunden. Her kan daglig leder velge alle mens adminer kan velge seg selv.
  3. Tredje valget er hvilken type lenke det skal være. Her har du to valg, Person og Company
   1. Person blir brukt når du skal snakke med en privat person.
   2. Company blir brukt når du skal invitere noen i et firma.
  4. Siste valget er om linken skal ha auto approval eller ikke. 
   1. Hvis auto approval er på så vil den første brukeren som registrerer seg med lenken bli automatisk godkjent, resterende brukere må fortsatt godkjennes manuelt.
   2. Hvis auto approval er slått av så må du manuelt godkjenne alle.
 8. Klikk på "Create" og lenke blir generert
 9. Lenken er nå klar til bruk.
 10. Klikk på "copy link" for å kopiere lenkenNå kan du lime inn lenken i en E-post og sende den ut
 11. Etter hvert som folk begynner å registrere seg med lenken så må de bli godkjent av deg.
 12. Det gjør du i samme menyen som du lagde registrerings-lenken.
 13. Klikk på "registrations"
 14. Du får da opp alle brukere som har registret seg med lenken.
 15. Så klikker du på "approve" for å tillate bruker inn i Verji
Stikkord

Vipps link lenke registrerings link ny bruker med vipps invitere