Du må ha Administratorrettigheter i Verji for å kunne lage en signeringsordre.

Du må også ha rollen Admin i det aktuelle rommet signeringsoppdraget skal utføres i.

I signerings menyen 

1. Klikk på "+ Create a new signing order" øverst i det høyre hjørne 

2. Gi navn på signeringsordren

3. Velg organisasjonen som skal kostnadsføres

4. Velg rommet du ønsker å sende signeringsordren til.

obs! hvis signing bot ikke er i rommet, er det fordi du må du ha administrator tilgang for at den automatisk skal legges til

5. Velg personen(e) i rommet som skal signere dokumentet

6. Velg filen(e) som skal signeres

7. Klikk på Start


Tags: Stikkord, Order, Signing, Signere, dokumenter