For å slette en bruker permanent, må dette meldes til Verji support-team.

Brukeren du ønsker å slette kan være tilknyttet flere selskaper.
For at ikke brukeren skal miste sin konto, vil support-teamet kontrollere dette før den går til sletting.

Hva bør du gjøre før du kontakter Verji Support-team?

Kontroller om det er lagringsverdig informasjon som er tilknyttet kontoen i henhold til lovkrav m.m.
Alt som befinner seg på kontoen vil bli fjernet permanent, uten mulighet for gjenoppretting.

Meld inn sak til Verji support-team

 1. Åpne opp Verji og klikk på spørsmåltegnet oppe i høyre hjørne
 2. Klikk på meld sak her i pop up vinduet
 3. I saken så må du skrive inn
  • Hvilket firma du representerer
  • Navn og e-posten til brukerkontoen du ønsker skal bli slettet
  • Hvorfor du ønsker kontoen slettet
  • At du bekrefter at lagringsverdig informasjon er eksportert/lagret

 4. Før du klikker "Send", verifiser en gang til at alt som skal lagres har blitt lagret
  Når samtlige overnevnte steg er gjort, kan du sende inn saken


Verji Support-team behandler saken
Etter at saken er meldt inn, vil vi gjennomgå den aktuelle kontoen. 
Dette vil resultere i en av to hendelser:

 1. Hvis kontoen har tilknyttinger til andre firmaer en ditt, vil vi fjerne tilknytting som brukeren har til ditt firma slik at dere ikke kan se hverandre.
 2. Om kontoen kun har tilknytting til ditt firma, vil vi fjerne den permanent.


Stikkord:

Slette konto, Fjerne bruker, Fjerne konto, slette bruker