For å slette en bruker, må du ta kontakt med Verji support.


Før du kontakter oss, må du sjekke om det er noe lagringsverdig informasjon som ligger på kontoen, da alt som befinner seg på kontoen vil bli fjernet permanent, uten mulighet for gjenoppretting.


Beste måten å ta kontakt med Verji er:

 1. Åpne opp Verji og klikk på spørsmåltegnet oppe i høyre hjørne
 2. Klikk på meld sak her i pop up vinduet
 3. I saken så må du skrive inn
  • Navn og E-posten til konto du ønsket slettet
  • Hvorfor du ønsker kontoen slettet
  • Om du har gått igjennom og lagret alt lagringsverdig informasjon
  • Hva firmanavnet ditt er
 4. Før du klikker "Send", verifiser en gang til at alt som skal lagres har blitt lagret

  Når samtlige overnevnte steg er gjort, kan du sende inn saken


Etter at saken er meldt inn, vil vi gjennomgå den aktuelle kontoen. Dette vil resultere i en av to hendelser:

 1. Hvis kontoen har tilknyttinger til andre firmaer en ditt, vil vi fjerne tilknytting som brukeren har til ditt firma slik at dere ikke kan se hverandre.
 2. Om kontoen kun har tilknytting til ditt firma, vil vi fjerne den permanent.


Stikkord:

Slette konto, Fjerne bruker