Under kategorien Company i administrasjonsportalen, ser du oversikten over registrert informasjon om ditt selskap og oversikt over alle kontakter som er tilknyttet ditt selskapet og hvilke rettigheter kontaktene har.


OVERSIKT

 • Company details
 • Billing info
 • Employees
 • Contacts

Company - Details

 • Name: Selskapets navn
 • Description: Ytterligere beskrivelse av selskapet for eksempel bransje
 • Business Registry ID: Selskapets registrerte organisasjonsnummer 
 • Adress: Selskapets registrerte adresse
 • Primary Contact Person: Selskapets superbruker


   

Hva kan du endre og hva skjer når du endrer innholdet i selskapsdetaljer

Det er kun brukeren med rollen primary contact person som har rettigheter til å endre  endre selskapets detaljer.
 1. Name
  1.  Selskapets administrasjons rom får oppdatert navn 
 2. Description 
  1. Selskapets beskrivelse oppdateres
 3. Business Registry ID 
  1. Selskapets registrerte organisasjonsnummer oppdateres
 4. Adress
  1.  Selskapets registrerte adresse oppdateres
 5. Primary Contact Person 
  1. Selskapets registrere superbruker oppdateres
  2. Rettighetene til denne brukeren økes
   1. Kan endre selskaps informasjon
   2. Kan endre faktura informasjon
   3. Kan opprette invitasjonslenker på vegne av annen bruker
   4. Ser oversikt over alle registrerte brukere tilknyttet selskapet
   5. Kan endre rettigheter på alle registrerte brukere
  3. Rettighetene til forrige superbruker reduseres
   1. Kan ikke endre selskaps informasjon 
   2. Kan ikke endre faktura informasjon
   3. Kan ikke opprette invitasjonslenker på vegne av annen bruker
   4. Ser kun oversikt over registrerte brukere som ble invitert av denne brukeren
   5. Kan ikke endre rettigheter på admin brukere (persons)

Company - Billing Info

 • Recipient: Selskapets kontaktperson vedrørende faktura
 • Invoice Address: Selskapets faktura adresse 

Hva kan du endre og hva skjer når du endrer innholdet i faktura informasjon

Det er kun brukeren med rollen primary contact person som har rettigheter til å endre  endre selskapets faktura informasjon.
 1. Recipient
  1. Selskapets representant for faktura henvendelser endres
 2. Invoice Adress
  1. Selskapets fakturaadresse oppdateres


Company - Employees

Liste over brukere med administrator rettigheter som er knyttet til ditt selskap.
Dette er som oftest ansatt brukere og andre privilegerte brukere tilknyttet ditt selskap.
Det er lisensgrunnlag for alle brukere med disse rettighetene.


 


Hva kan brukere med brukernivå Employees utføre? 

 • Kan ha ekstern kommunikasjon med andre brukere utover sitt eget selskap
 • Kan invitere nye kontakter
  • Kan lage invitasjonslenker for registrering med BankID 
   • Metode for masseinvitasjon til alle dine kontakter fra deg via din e-post, fagsystem o.l. 
  • Kan invitere kontakter via administrasjonsrommet uten BankID
   • Metode for å invitere en kontakt om gangen, der invitasjonen sendes ut fra Verji sine systemer.
 • Kan lage signeringsoppdrag for kryptert signering av dokumenter i rom
 • Kan øke rettigheter til standard brukere til å få administrator rettigheter
 • Kan åpne kontaktkortet for tilknyttede standard brukere under "Contacts" og se kontaktens opplysninger 
 • Kan fjerne tilknytningen til brukere fra selskapet ditt
 • Kan ikke slette brukere permanent, dette må en kontakte support for å utføre da en bruker kan ha flere selskapstilknytninger
 • Kan ikke fjerne administrator fra selskap
 • Kan ikke endre rettigheter på en annen administrator bruker
 • Kan laste ned Sikkerhetspakken fra administrasjonsportalen

Priser og funksjonsoversikt for Verji kryptert kommunikasjonInne på kundekortet kan brukere med brukernivå Employees

 • Fjerne tilknytningen til kontakten fra ditt selskap
 • Øke rettigheter til kontakten din fra standard til administrator i ditt selskap.
 • Dette bør kun gjøres for ansatte og eventuelle andre kontakter som for eksempel styremedlemmer.Company - Contacts

Liste over kontakter med standard tilgang som er knyttet til ditt selskap. 
Dette er som oftest dine kunder, klienter, leverandører og andre samarbeidspartnere.
Det er normalt sett ikke lisensgrunnlag for disse brukerne.

NB! Brukere med standard tilgang kan også være ansatte med begrenset tilgang, som kun skal kommunisere med selskapets interne ansatte og ikke ha ekstern kommunikasjon med andre kontakter enn de som har "Administrator/Person" rettigheter. Det er lisensgrunnlag for disse brukerne. Les mer om lisensgrunnlag her. Vilkår 

Hva kan brukere med brukernivå Contacts utføre? 

 • Kan ha kommunikasjon med kontakter som er ansatt i selskapet ditt
 • Kan kommunisere med den som inviterte dem 
 • Kan laste ned Sikkerhetspakken fra administrasjonsportalen


Priser og funksjonsoversikt for Verji kryptert kommunikasjon

Tags

Portalen Company persons invitations