Følg denne steg-for-steg veiledningen for å se hvordan du signerer krypterte dokumenter


  1. Gå til rommet du har blitt tilsendt en melding med signeringsordre
  2. Klikk på signeringsordrens navn, for å få tilgang til dokumentene som skal signeres
  3. Logg inn med BankID for å autentisere deg for å få tilgang til dokumentene
  4. Når du er autentisert tilgjengeliggjøres alle dokumentene som du skal signere
  5. Se nøye gjennom alle dokumentene som skal signeres
  6. Bekreft at du har lest og forstått innholdet ved å klikke på boksen
  7. Klikk på "signer dokument"
  8. Bruk BankID for å signere alle dokumentene
  9. Nå er du ferdig med å signere dokumentene 

Når alle personer som er oppført i signeringsoppdraget har utført signering av dokumentene, er signeringsoppdraget fullført og de krypterte dokumentene tilgjengeliggjøres i rommet. 


Stikkord
Signing, Signere, dokumenter, signeringsordre, digital signering,