1. Gå til rommet du har blitt tilsendt en melding med signeringsordre
  2. Klikk på signeringsordrens navn
  3. Logg inn med BankID for å autentisere deg for å fortsette
  4. Nå skal du få opp alle dokumentene som skal signeres
  5. Se nøye gjennom alle dokumentene som skal signeres
  6. Bekreft at du har lest og forstått innholdet ved å klikke på boksen
  7. Klikk på "signer dokument"
  8. Bruk BankID for å signere alle dokumentene
  9. Nå er du ferdig med å signere dokumentene
  10. Når alle som skal signere dokumentene har fullført signeringsoppdraget vil filen(e) legges til rommet.

 
Stikkord
Signing, Signere, dokumenter, signeringsordre, digital signering,