Bruk av utdatert teknologi for kommunikasjon

Til tross for økning av digitale angrep, forekommer fremdeles mye av nettkommunikasjon i form av kommunikasjon via fagsystem, kommunikasjon i sky og ulike former for e-post som baserer seg på eldre teknologi som gjerne har eksistert i flere tiår. Det er viktigere enn noen gang at både forsendelsen og innholdet sikres, slik at uvedkommende ikke enkelt kan manipulere eller misbruke den.
Dette gjelder særskilt personopplysninger, helseopplysninger eller annen konfidensiell informasjon.
Mange velger å øke sikkerhetsnivået ved å ha via ulike innloggingsportaler, men innholdet på innsiden er ikke sikret, og dette gjør at det er nå enkelt å utnytte med målrettede angrep.

Betyr det at slik jeg utveksler data i dag ikke er trygt nok?
Det enkle svaret er som oftest, nei. 
Det er en kraftig påstand som du, som mange andre gjerne stiller seg kritisk til.
Ved å være kritisk til slike påstander, er du på god vei til å stille de riktige spørsmålene for å sørge for at man faktisk utveksler digital data på en trygg måte.


Ulike former for E-post er fortsatt mye brukt i dag som baserer seg på teknologi som har eksistert i over fire tiår.
Heldigvis er det ikke så populært som det en gang var, og det er flere grunner til dette:

Uavhengig hvilken e-post form som benyttes, er en av de største ulempene sikkerhetsrisikoen som medfølger. Dette ser man spesielt på mengden spam og phishing-e-poster som sendes ut. 

Disse typene e-poster er ikke bare irriterende, men utgjør en sikkerhetsrisiko, spesielt når de inneholder skadelig programvare eller prøver å stjele sensitiv informasjon som er helt vanlig i dag.
Login or Signup to post a comment