Dagens digitale trusselbilde

Du har trolig hørt om andre, eller du har kanskje selv opplevd å motta en e-post eller SMS, som inneholder en eller annen form av ondsinnet materiell.
Heldigvis er mange lett å identifisere, da disse er er gjerne dårlig formulerte og det er tydelig at en prøver å få deg til å gjøre en handling som vil medføre skade for deg, din bedrift og for dine kontakter.

Enklere å utføre angrep og angrepene er mer sofistikerte
Det er en betydelig økning i antall hacking-hendelser de siste årene og bruk av ulike angrepsformer har blitt både enkle og mer sofistikerte som er vanskelig å avdekke.
Digital kommunikasjon over Internett har i tillegg gjort det lettere for hackere og svindlere å nå et større publikum.
Det rammer bedrifter og privatpersoner i større grad enn noen gang før og konsekvensene er store.

Det er viktig å være oppmerksom på de stadig skiftende trusselbildet og å holde seg oppdatert på de siste utviklingene innen cybersikkerhet, og ha forståelse av hvilke metoder som benyttes for å kunne gjennomføre tiltak for å redusere risiko for at dette skjer deg eller ditt selskap.
Her kan du lese litt om ulike angrepsformer som finnes

Login or Signup to post a comment