Fjernserver (ASP)

Denne artikkelen beskriver begrepet og funksjonaliteten til fjernserver. 


Hva er fjernserver

Kort forklart er fjernserver en tjeneste som lar brukerne logge på en ekstern server, hvor alle dokumenter og programvare ligger. 


Dette i motsetning til enten pålogging på lokal server eller lokal pålogging, med mappetilgang hvor dokumenter og programvare ligger. 


Fordeler

Med fjernserver leier man maskinvaren som benyttes.  Man unngår arbeidet med vedlikehold og administrasjon av maskinvaren. 


Ulemper

Man har liten eller ingen kontroll på at ASP-leverandøren faktisk utfører det nødvendige vedlikehold som oppdateringer og sikkerhetskopi av dokumenter, og ofte er vilkårene i avtalen med ASP-leverandøren ganske diffus. 


Hvorfor fjernserver

For små og mellomstore bedrifter gir det mening å leie serverplass. Likevel er det viktig å ha gode avtaler, slik at bedriftens fremtid er sikret om det skulle inntreffe noen hendelser. 


Dette kan for eksempel være sikkerhetskopirutiner: 


  • Hvor ofte blir det tatt sikkerhetskopi.
  • Hvor lenge blir sikkerhetskopier tatt vare på.
  • Blir sikkerhetskopier testet, slik at en kan stole på at disse fungerer.


Alternativer

Et godt alternativ til fjernserver kan være skytjenester, men også dette har sine begrensninger, se egen artikkel. 


Hvorfor ikke fjernserver

Det er en del gode grunner til å ikke ha fjernserver, for å nevne noen:


  • Når en benytter fjernserver er en prisgitt at internettforbindelsen fungerer til enhver tid.
  • Alle bedriftsinterne data sendes ut på nettet og kan fanges opp av utenforstående, kontra det å ha lokal server, hvor ingenting sendes ut på offentlig nett og maskinvaren er beskyttet mot utenforstående tilgang i brannmur.
  • Kostnader påløper ofte så snart ASP-leverandøren må foreta seg noe, for eksempel ved installering eller oppdatering av programvare.
  • Typisk vil brukere ha begrenset mulighet til å gjøre ting selv, for eksempel lagre snarveier på skrivebord og lignende.


Vanlige misoppfatninger

Fjernserver er ikke et sikkerhetstiltak, men et økonomisk tiltak hvor en «flagger ut» IT-avdelingen.

Login or Signup to post a comment