Verji SMC er avviklet

Tidligere versjoner - Verji SMC er avviklet

Verji ble lansert i ny webklient januar 2021.  
Verji har fått nye mobilklienter.
Disse erstattet tidligere installert versjon av Verji SMC for PC og mobil.

Hvilken versjon av Verji gjelder dette?

Verji SMC (PC) - Installasjonsbasert Verji for PC. 
Verji SMC(mobile) -
Installasjonsbasert Verji for Android og iOS.


Når ble Verji SMC avviklet ?

Alle kunder ble onboardet til ny versjon av Verji som er web basert i Januar og Februar 2021 og informert at denne erstattet tidligere versjon og at Verji SMC ville avvikles innen kort tid.
Grunnet en krevende arbeidssituasjon for våre kunder som en direkte effekt av Corona epidemien, valgte Rosberg AS å avvente med å avvikle Verji SMC til etter sommeren 2021.

Rosberg AS er nå i siste fase med å avvikle Verji SMC og om kort tid vil man ikke ha tilgang til denne klienten lenger.


Hva betyr dette for meg og mine kunder?

 1. Det vil ikke lenger være mulig å kommunisere via Verji SMC lengre.
 2. All lagringsverdig kommunikasjon må derfor tas ut og lagres på forsvarlig måte snarest.
 3. Verken du eller Rosberg AS vil ha mulighet til å gjenopprette de krypterte dataene tilknyttet brukerne, etter at brukerne er slettet fra tidligere løsninger.
 4. Dersom dere har driftskostnader knyttet til tidligere versjoner av Verji hos en ekstern databehandler, og ønsker å unngå disse, ber vi deg om å ta kontakt med leverandøren for å få fjernet programvaren.
 5. Lagringsverdig informasjon kan dere be databehandler lagre for dere, eventuelt tilgjengeliggjøre for dere. Vi anbefaler å sjekke om dette medfører kostnader.


Ansvarsområder


Kunde

 1. Du har ansvar for å ta ut lagringsverdig informasjon.
  Se vedlegg "VerjiSMCwin-export.pdf" som beskriver hvordan du kan lagre disse data.
 2. Du har ansvar å informere dine klienter at tidligere versjon avvikles.
 3. Du har ansvar å informere dine kunder/klienter at de må lagre denne informasjonen om de selv har noe lagringsverdig snarest.
 4. Du har ansvar og bekrefte til support@rosberg.com at deres oppgaver pkt. 1-3 er utført.


Rosberg AS

 1. Vi har ansvar for å informere at tidligere versjoner fases ut i henhold til databehandleravtale.
 2. Vi har ansvar for at alle brukere fra tidligere versjoner av Verji slettes.


Den nye versjonen av Verji

For å fortsette å kommunisere sikkert og kryptert med dine kunder/klienter er det viktig at du inviterer dem inn på den nyeste versjonen av Verji. 

Du har allerede hatt en gjennomgang av den nye Verji og er derfor allerede i gang.
Har du ikke begynt å invitere og kommunisere med dine klienter er det viktig at du gjør dette så snart som mulig for å sikre kommunikasjonen og forhindre svindelforsøk.


Forslag e-post mal til dine kunder/klienter


Hei,


Som kjent bruker vi den krypterte kommunikasjonskanalen Verji for å kommunisere sikkert og oversende filer som inneholder beskyttelsesverdig og sensitiv informasjon, ihht Personvernloven og GDPR.

Verji kom med en ny plattform i Januar 2021 og alle våre kunder/klienter skal ha fått invitasjon til denne.

Tidligere versjon av Verji som vi har kommunisert gjennom avvikles.

Vi sender deg denne e-posten slik at du får mulighet til å gå gjennom kommunikasjonen vi har hatt på den tidligere versjon av Verji, og passe på at du har tatt ut beskyttelsesverdig informasjon som ligger der.

Vi vil selvfølgelig lagre på vår ende, i henhold til arkiveringskrav for vår bransje.

Vi vil fortsette vår sikre og krypterte kommunikasjon gjennom den nyeste versjonen av Verji. 

Du skal ha fått en invitasjon til denne på e-post. Hvis du mener du ikke har mottatt e-post med invitasjon, eller trenger hjelp til å aktivere din bruker, ta kontakt med Verji Supportteam på support@rosberg.com eller telefon +47 90532454. 


Du kan laste ned verktøy og brukerveiledning for eksport av historikk og vedlegg under.

Dersom Microsoft Defender feilaktig blokkerer verktøy nedlasting kan du forsøke å laste ned fra https://verji.no/bin/VerjiWinExport.zip


zip
pdf
Login or Signup to post a comment