Verji webklient før 2021 er avviklet

Tidligere versjon - Verji webklient er avviklet

Verji ble lansert i ny webklient januar 2021.  
Denne erstattet tidligere webklient.

Hvilken versjon av Verji gjelder dette?

Verji web – Første versjon av webklient er avviklet.
 


Når ble tidligere webklient avviklet ?

Alle kunder ble onboardet til ny webklient i Januar og Februar 2021 og informert at denne erstattet tidligere versjon og at denne ville avvikles innen kort tid.
Grunnet en krevende arbeidssituasjon for våre kunder som en direkte effekt av Corona epidemien, valgte Rosberg AS å avvente med å avvikle tidligere web klient til etter sommeren 2021.

Rosberg AS er nå i siste fase med å avvikle tidligere versjon og om kort tid vil man ikke ha tilgang til denne klienten lenger.


Hva betyr dette for meg og mine kunder?

  1. Man vil ikke lengre ha tilgang til tidligere versjon av Verji web.
  2. All lagringsverdig kommunikasjon som er på tidligere versjon av Verji web må derfor tas ut og lagres på forsvarlig måte snarest.
  3. Verken du eller Rosberg AS vil ha mulighet til å gjenopprette de krypterte dataene tilknyttet brukerne, etter at brukerne er slettet fra tidligere løsninger.
  4. Dersom dere har driftskostnader knyttet til tidligere versjoner av Verji hos en ekstern databehandler (ASP), og ønsker å unngå disse, ber vi deg om å ta kontakt med leverandøren for å få fjernet eventuell whitelisting for *.rosberg.wc.verji.io.


Ansvarsområder

Kunde

  1. Du har ansvar for å ta ut lagringsverdig informasjon. Se vedlagt dokument nederst.
  2. Du har ansvar å informere dine klienter at tidligere versjoner fases nå ut.
  3. Du har ansvar å informere kunder om at de ønsker å lagre noe av denne informasjonen må dette gjøres snarest.
  4. Du har ansvar og bekrefte til support@rosberg.com at deres oppgaver pkt. 1-3 er utført.


Rosberg AS

  1. Vi har ansvar for å informere at tidligere versjoner fases ut i henhold til databehandleravtale.
  2. Vi har ansvar for at alle brukere fra tidligere versjoner av Verji slettes.


Den nye versjonen av Verji

For å fortsette å kommunisere sikkert og kryptert med dine kunder/klienter er det viktig at du inviterer dem inn på den nyeste versjonen av Verji. 

Du har allerede hatt en gjennomgang av den nye Verji og er derfor allerede i gang.
Har du ikke begynt å invitere og kommunisere med dine klienter er det viktig at du gjør dette så snart som mulig for å sikre kommunikasjonen og forhindre svindelforsøk.


Forslag e-post mal til dine kunder/klienter


Hei,


Som kjent bruker vi den krypterte kommunikasjonskanalen Verji for å kommunisere sikkert og oversende filer som inneholder beskyttelsesverdig og sensitiv informasjon, ihht Personvernloven og GDPR.

Verji kom med en ny plattform i 2021 og alle våre kunder/klienter skal ha fått invitasjon til denne.

Tidligere versjon av Verji som vi har kommunisert gjennom avvikles.

Vi sender deg denne e-posten slik at du får mulighet til å gå gjennom kommunikasjonen vi har hatt på den tidligere versjon av Verji, og passe på at du har tatt ut beskyttelsesverdig informasjon som ligger der.

Vi vil selvfølgelig lagre på vår ende, i henhold til arkiveringskrav for vår bransje.

Vi vil fortsette vår sikre og krypterte kommunikasjon gjennom den nyeste versjonen av Verji. 

Du skal ha fått en invitasjon til denne på e-post. Hvis du mener du ikke har mottatt e-post med invitasjon, eller trenger hjelp til å aktivere din bruker, ta kontakt med Verji Supportteam på support@rosberg.com eller telefon +47 90532454.

pdf
Login or Signup to post a comment