I Verji kan man endre tillatelser for hva en bruker kan gjøre i et "rom". 

For å endre på tillatelser i et rom, må man ha administrator-rettigheter.

Personen som oppretter et "rom", blir automatisk satt som administrator.Du er administrator i "rommet" og vil endre tillatelser og tilpasse hva de ulike rollene i et "rom" kan gjøre


  • Klikk på aktuelle rommet i listen til venstre sidemeny
  • Klikk på "i" (informasjon) i øverst høyre hjørne for å åpne høyre sidemeny
  • Velg "Rominnstillinger"
  • Deretter kan man endre roller og tillatelser


OBS! Man kan ikke endre rettigheten til noen som har samme rolle som deg selv. 
Vær forsiktig hvem du gir tilganger til i rom.


Du må ha korrekt rolle/rettighet for å invitere brukere til et "rom" og endre tillatelser til andre brukere.


Klikk her for å få en oversikt over hva tillatelser gjør 


Stikkord:

Tillatelse Økte rettigheter Gi tilgang  Customer    Admin    Standard    Moderator    tillate    rommene roller