I Verji kan man endre tillatelser for hva en bruker kan gjøre i et "rom". 

For å endre på tillatelser i et rom, må man ha administrator-rettigheter.

Personen som oppretter et "rom", blir automatisk satt som administrator.


Hvis du er administrator i et "rom" og ønsker å endre rollen til en bruker, gjør du følgende:

 • Velge det aktuelle rommet i listen til venstre
 • Åpne opp sidemenyen på høyre side ved å klikke på "i" oppe i høyre hjørne
 • Velg "Personer" i sidemenyen
 • Finn brukeren du ønsker å endre rettighetene til
 • Rett under "Role in X Rom" kan du endre brukeren sine rettigheter

OBS! Man kan ikke endre rettigheten til noen som har samme rolle som deg selv. Så vær forsiktig hvem du gir tilganger til


Hvis du allerede er administrator i "rommet" og har lyst til å endre tillatelser og roller i et "rom", gjør man som følger:

 • Åpne "rommet" man vil endre.
 • Åpne opp sidemenyen på høyre siden i Verji, med å klikke på "i" (informasjon) i høyre hjørne på Verji.
 • Velg rominnstillinger
 • Deretter kan man endre roller og tillatelser

For å få en oversikt over hva rollene gjør, se her


En må ha administrator-rettigheter for å invitere brukere til et "rom" og for å kunne endre roller/tillatelser


Her er alle valgene for hva du kan endre i Roller og tillatelser:

 • Forvalgt rolle
  • Alle nye brukere som inviteres inn i et rom får denne tildelte rollen
  • Basert på dine valg under, endres tillatelsene for hva brukerne kan utføre i rommet

 • Send meldinger
  • Hvilken tillatelse som kreves for å sende meldinger
 • Inviter brukere
  • Rollen som kreves for å invitere nye brukere inn i rommet
 • Endre innstillinger
  • Rollen som kreves for å endre innstillinger i rommet
 • Spark ut brukere
  • Rollen som kreves for å sparke ut brukere fra rommet. En bruker som er sparket ut kan inviteres inn igjen i rommet av deltakere som er autorisert til å invitere brukere
 • Utesteng brukere
  • Rollen som kreves for å utestenge brukere fra et rom. En utestengt bruker kan kun inviteres tilbake fra den som har utestengt brukeren
 • Slette meldinger
  • Rollen som kreves for å slette meldinger
 • Varsle alle
  • Rollen som kreves for å varsle spesielt om en melding. Ved å starte en melding med «@room» vil alle i rommet bli varslet spesielt om denne meldingen. På individuelle innstillinger er det et valg for å deaktivere slike varsler
 • Endre rommets Avatar
  • Rollen som kreves for å endre rommets avatar
 • Endre rommets navn
  • Rollen som kreves for å endre rommets navn
 • Endre tillatelser
  • Rollen som kreves for å endre innstillinger i rommet
 • Endre samtaletema
  • Rollen som kreves for å endre samtaletema i rommet

Stikkord:

Rolle    Customer    Admin    Standard    Moderator    tillate    rommene