I Verji kan man endre tillatelser for hva en bruker kan gjøre i et "rom". 

For å endre på tillatelser i et rom, må man ha administrator-rettigheter.

Personen som oppretter et "rom", blir automatisk satt som administrator.


Du må ha korrekt rolle/rettighet for å invitere brukere til et "rom" og endre roller/tillatelser til andre brukere


Du er administrator i et "rom" og ønsker å endre rollen til en bruker

  1. Klikk på det aktuelle rommet i listen til venstre sidemeny
  2. Klikk på "i" øverst i høyre hjørne for å åpne opp sidemenyen på høyre side
  3. Klikk "Personer" i høyre sidemeny
  4. Klikk på personen du ønsker å endre rollen til
  5. Under "Role in X Rom" kan du endre brukeren sine rolle i rommet 

OBS! Man kan ikke endre rettigheten til noen som har samme rolle som deg selv. 
Vær forsiktig hvem du gir tilganger til i rom.Klikk her for å få en oversikt over hva rollene gjørStikkord:

Rolle    Customer    Admin    Standard    Moderator    tillate    rommene roller