Alle ansatte som er invitert til Verji må få brukernivået sitt endret for å gjøre administrative handlinger. 


Du kan følge videoen her eller følge en skriftlig guide under videoen
For å endre brukernivå må du:

 1. Åpne Verji
 2. Klikk på navnet ditt oppe i det venstre hjørne.
 3. I dropdown-menyen klikk på "portal"
 4. Klikk på "Company" til venstre på skjermen.
 5. Klikk på "Orgs and Projects".
 6. Her vil det variere hvor brukeren ligger.
  1. Hvis personen ble invitert til Verji med en "Company"-lenke så må du finne firmanavnet personen tilhører.
  2. Hvis personen ble invitert til Verji med en "Person"-lenke må du finne navnet til personen.
 7. Når du har funnet company/person så klikker du på "open"
 8. Du får nå opp en eller flere personer på en liste.
 9. Finn rett person og klikk på "reassign". 
 10. Velg company og klikk på "reassign".

  NB: vær sikker på at du flytter over rett person

 11. Brukeren er nå flyttet over til firmaet ditt og vil ha tilgang til administrasjons-rommet og kan opprette sine egne invitasjonslenker.Stikkord: Admin tilgang reassign ansatt