Ansatte som er invitert til Verji må få brukernivået sitt endret for å få økte rettigheter for å gjøre flere administrative handlinger.

Se videoen eller følge skriftlig guide under.


Følg disse stegene for å endre brukernivå 

 1. Åpne Verji
 2. Klikk på navnet ditt øverst i venstre hjørne
 3. Klikk på "Portal" i nedtrekks-menyen  
 4. Klikk på "Company" til venstre på skjermen
 5. Klikk på "CONTACTS"
 6. Valgt invitasjonsmetode og tilknytning vil endre visningen 
  1. Personer invitert med "Company"-lenke vises under firmanavnet personen er tilknyttet.
  2. Personen invitert med "Person"-lenke vises som personens navn.
 7. Klikk "Open" når du har funnet korrekt firma/person
 8. Klikk "Change user type
 9. Bekreft at korrekt er valgt ved å trykke "Change user type"


Brukeren har nå fått endret brukertype og har økte rettigheter.

Brukeren vil blant annet kunneStikkord: Admin tilgang reassign ansatt endre brukertype, endre rolle