Etter en oppdatering av nettleser blir filnedlasting automatisk blokkert i Verji.

Dette er et nettleser problem, uheldigvis har de valgt å gjøre dette lite synlig for brukerne.


Vær oppmerksom på at en kan provosere frem dette ved å klikke mer enn en gang på på samme nedlastings knapp, da dette får Verji til å starte dekrypteringen flere ganger og dette gjør at samme fil forsøkes lagret flere ganger.


Chrome

I Chrome vises et ikon i adresselinja med en nedlastingspil og ett rødt kryss.

Når en klikker på dette ikonet får en opp valg som gjelder nedlastinger, trykk Administrer.

Legg til client.prod.verji.app under Nettsteder som har lov til å laste ned flere filer automatisk.

Edge

I Edge vises et ikon øverst til høyre ved siden av profil-navnet ditt.

Trykk Behold for å åpne/lagre filen.

For å godkjenne alt som lastes ned i Verji åpne lenken Personvern, søk og tjenester (åpnes i ny fane).

Klikk Unntak og Legg til et nettsted, legg inn client.prod.verji.app


Nøkkel ord: Blokkerte filer, nedlasting vedlegg fil laste ned dobbeltklikk hente