Verji støtter noe som heter markdown for å formatere tekster.

Dette gir deg mulighet til å sende meldinger med et mer profesjonelt utseende.


For en video guide se her, for en skriftlig guide se under videoen


Lenker

Formatet for lenker innebygd i tekst `[tekst som skal vises](Internet lenke)`.
Lenker på ord


Kursiv

Formatet for *kursiv* tekst er `*tekst som skal være kursiv*`.


Uthevet

Formatet for **uthevet** tekst er `**tekst som skal være uthevet**`.


Gjennomstreking

Formatet for gjennomstreking er `<del>gjennomstreket</del>`.


Overskrift, 6 nivåer

Formatet for overskrifter er `# Overskrift`, her er det viktig at en har mellomrom etter `#` tegnet.

Det er mulig å ha opptil seks nivåer med overskrifter, disse benytter da flere `#` tegn, for eksempel `## Overskrift 2`.


Linje

Formatet for å få en horisontal linje i teksten er tre bindestreker på en egen linje uten noen mellomrom `---`.


Nummerert og punktmerket liste

Formatet for punktmerket liste er `- Liste`, for nummerert liste er formatet `1. Liste`.


Flere nivåer

For å få underpunkter i lister benytter en to mellomrom før listeteksten `  - Liste`.

Tips Når det er lister i flere nivå er det lett for at en glipper litt i antall mellomrom,

da kan en redigere meldingen etter at den er sendt slik at det blir som en ønsker.


Sitat

Formatet for sitert blokk er `>` tegnet, og en kan ha flere nivåer ved å benytter flere `>>`.


Kode

Kodeformatet betyr at teksten i denne formateringen blir nøyaktig som innskrevet,

dette kan være veldig nyttig om en skal sende passord eller andre meldinger hvor nøyaktigheten er viktig.


Inline

Inline kode formatering benyttes om det bare er en liten del av teksten som er kritisk,

dette kan være for eksempel brukernavn og passord for pålogging.


*Eksempel*

 Bruker: \` Ola Normann \`

 Passord: \` z2&@R}G~ \`

Dette blir da:

 Bruker: ` Ola Normann `

 Passord: ` z2&@R}G~ `


Blokk

For å merke en hel blokk som kode benytter en ` ``` ` i begynnelsen og slutten på blokken.Stikkord:

Markdown, formatere melding, avansert formatering,  profesjonelt utseende