Generelt

  1. Trykk på navnet ditt øverst til venstre.
  2. Trykk på "Alle innstillinger"

Profil

Visningsnavn

Visningsnavn er navnet dine kontakter vil se på din bruker. Det vil være automatisk utfylt med navnet som ble oppgitt i invitasjonen din. Du har kanskje flere mellomnavn, eller foretrekker en forkortet versjon av navnet ditt.
Da kan du endre visningsnavnet ditt fra ‘Lars Erling Hansen Rosberg’ til ‘Lars Rosberg’.
Endring av visningsnavnet ditt påvirker ingen andre funksjoner i Verji.


Hvordan endre visningsnavn 

  • Trykk i boksen hvor visningsnavnet ditt står.  
  • Tast vekk navnet som står og erstatt med ønsket visningsnavn.  
  • Trykk på den grønne ‘Lagre’-knappen. 

Brukernavn 

Ditt brukernavn ble opprettet da din kontakt inviterte deg inn første gang.  
Brukernavn kan ikke endres på. Ditt brukernavn står med blå skrift like under visningsnavn, og vil se slik ut: @eksempelnavn:prod.verji.app. 
Hvis du blir spurt etter brukernavn eller bruker-ID, er det dette brukernavnet som blir spurt etter. 

 

Profilbilde 

Til høyre for visningsnavnet er det et rundt felt hvor du kan laste opp ditt profilbilde. 
Du vil ved opprettelse av Verji bruker få tildelt en farget sirkel med første bokstaven i navnet ditt. Denne kan endres til eget profilbilde. Dette gjør det lettere og raskere for dine kontakter å identifisere deg i kontaktlisten.  


Hvordan endre profilbilde 

  • Trykk på det runde feltet,  
  • Velg bilde fra din datamaskin og last opp.  
  • Trykk på den grønne ‘Lagre’-knappen. 


Språk og område

Her kan du endre Språket ditt til noe annet


  1. Klikk på boksen under Språk og område
  2. Velg ønsket språk


Se også

 Stikkord

Visningsnavn brukernavn navn profilbilde profil bilde generelt innstillinger