Det som vises er en feature i Verji klienten. Dersom du skriver og sender en melding, men at den ikke kan bekreftes mottatt på server så blir de ikke borte (og må skrives på nytt). I stedet tas Verji-klienten vare på meldingen, og gjør deg oppmerksom på at det er meldinger som ikke har blitt sendt korrekt, og får tilbud om å sende disse på nytt. Dette kan oppstå dersom:


  • Backend serverne er nede pga oppgraderinger eller feil


  • Nettverksforbindelsen en nede pga 


  • Feil hos infrastruktur/leverandør


  • Feil hos Verji


  • Feil hos kunden (dårlig forbindelse, asp, vpn, eller defekt ruter)Trykk på "retry all" for å sende meldingen igjen.


Vær obs på hvis du logger ut før du har trykket "Retry" så mister du innholdet i meldingen og må dermed skives inn på nytt igjen.