Lenke til Verji-melding og vedlegg er en svært nyttig funksjon der en kan få integrasjonsfunksjonalitet ved å benytte *dra-og-slipp* av lenker som du vil dele i Verji eller eksternt. Denne metoden fungerer i mange andre applikasjoner og fagsystem. Innholdet er da trygt lagret og kryptert i Verji, samtidig som du gjør det tilgjengelig fra dine andre systemer.

Lenker til Verji-meldinger er helt trygge å sende fordi det er kun de som er deltaker i den krypterte personsamtalen eller det krypterte rommet du deler fra, som har tilgang til meldingen/filen. 


For en video guide se her, for en skriftlig guide se under videoDet finnes to måter å lage lenke til Verji-meldinger og vedlegg

  1. Kopier og lim inn
    • Høyreklikk klokkeslettet og velg *Kopier linkadressen* i Verji.
    • Høyreklikk der du vil ha lenken og velg *Lim inn*.
  2. Dra og slipp
    • Venstreklikk og dra klokkeslettet i Verji.
    • Slipp venstreknappen over der du vil ha lenken.


Dette kan en for eksempel gjøre i Outlook-kalenderen om en har et fortrolig dokument som møtedeltakere

må lese gjennom før møtet. Normalt er det en sender i Outlook-møter ukryptert, og sendes som vanlig e-post.
Det kan derfor fanges opp av utenforstående.


Et annet eksempel kan være et bilag du har mottatt i Verji, som du vil dele kryptert til et fagsystemet som et notat.

Stikkord:
kryptert lenke, link, dele, ekstern, eskternt