Brukervalg

  1. Trykk på navnet ditt øverst til venstre.
  2. Trykk på "Alle innstillinger"

Her kan du endre innstillingene for hvordan det du sender og mottar skal se ut i Verji.


Romliste

Her kan du skru av og på funksjonen som vil vise deg en liste over de nylig viste rommene du var i. 
Denne listen vil ligge ovenfor romlisten i Verji, under ditt brukernavn. 
Listen vises som en rekke med profilbildene til nylig viste rom.  
Keyboard shortcuts


To view all keyboard shortcuts click here

Her kan du se alle keyboard shortcuts som kan brukes i verji

 

Use Ctrl+F to search timeline

viss du har lyst at ctrl+F skal være en hotkey for timeline søk
Displaying time


Vis tidsstempler i 12-timersformat (f.eks 2:30pm)

Her kan du endre imellom 12 eller 24 timesformat.


Alltid vis meldingenes tidsstempler

Du kan slå på sånt at meldings tidsstempler alltid står på
Komposør

Denne viser til mulige funksjoner for når du skriver en melding.  

Bytt automatisk ut råtekst-emojier

Lager automatisk emojier når du skriver f.eks. :)  

Skru på emoji-forslag mens du skriver

Vil automatisk foreslå en emoji hvis du begynner å taste inn råtekst-formatet til en emoji.

Send varsler om at du skriver

Viser i samtalen at du holder på å skrive en melding, for eksempel ‘Lars skriver en melding…..’ 

Denne funksjonen gjør din samtalepartner oppmerksom på at det snart kommer et svar fra deg.

Bruk Ctrl + Enter for å sende en melding

Dersom denne er , vil din melding ikke sendes når du trykker på Enter. 
Du må trykke Ctrl + Enter, eller bruke den grønne Send-knappen til høyre. 

Hensikten med denne funksjonen er å gjøre det enklere for deg å skrive lengre meldinger. 

Når denne funksjonen er skrudd på, vil du hoppe ned til ny linje i meldingen når du trykker på Enter. (linjeskift)

Du kan fortsette meldingen på ny linje uten at den sendes før du er ferdig med hele teksten. 

Er denne skrudd av, vil meldingen bli sendt om du trykker Enter.

Images, GIFs and videos


Skru på URL-forhåndsvisninger inni meldinger som standard

Denne funksjonen er ikke aktivert akkurat nå


Autoplay GIFs

Hvis denne er aktivert så vil alle GIFs starte automatisk når du ser dem.


Autoplay videos

Hvis denne er aktivert så vil alle videoer starte automatisk når du ser dem.


Vis forhåndsvisninger for bilder

Hvis denne er aktivert så trenger du ikke å klikke på bilder for å se dem og de vill komme opp automatisk
Tidslinje

Her bestemmer du innstillingene for din tidslinje/historikk i rommet.


Se ogsåTags

Romliste keyboard shortcuts short cuts images GIF GIFs videos enter Tid tidsformat