Varsler

  1. Trykk på navnet ditt øverst til venstre.
  2. Trykk på "Alle innstillinger"

Her tilpasser du varsler på din Verji.

  • Her aktiverer eller deaktiverer du varsler for din Verji konto.
  • Her velger du om du vil ha skrivebordsvarsler.
  • Her velger du om skrivebordsvarselet skal vise meldingen.
  • Her velger du om du vil ha varslingslyd.
  • Her velger du om du vil motta en e-post varsel. 
  • De neste valgene definerer hvilket nivå av varsler du vil ha. 

Se egne hjelpeartikler ved å trykke på lenken. (Visningsnavn og nøkkelord)

Av 
Visuell   
Visuell + lyd
Meldinger i en-til-en samtaler
du får ikke varsel
varselet vises
varselet vises og lyd avspillers

Krypterte meldinger i samtaler under fire øyne
du får ikke varsel
varselet vises

varselet vises og lyd avspillers

Meldinger i gruppesamtaler  
du får ikke varsel
varselet vises

varselet vises og lyd avspillers

Krypterte meldinger i gruppesamtaler
du får ikke varsel
varselet vises

varselet vises og lyd avspillers

Meldinger som inneholder mitt visningsnavn
du får ikke varsel
varselet vises

varselet vises og lyd avspillers

Meldinger som nevner brukernavnet mitt
du får ikke varsel
varselet vises

varselet vises og lyd avspillers

Medlinger som inneholder @room
du får ikke varsel
varselet vises

varselet vises og lyd avspillers

Meldinger som inneholder nøkkelord
du får ikke varsel
varselet vises

varselet vises og lyd avspillers

Når jeg blir invitert til et rom 
du får ikke varsel
varselet vises

varselet vises og lyd avspillers

Anropsinvitasjon  
du får ikke varsel
varselet vises

varselet vises og lyd avspillers

Meldinger sendt av bot
du får ikke varsel
varselet vises

varselet vises og lyd avspillers

Når rom blir oppgradert
du får ikke varsel
varselet vises

varselet vises og lyd avspillers


Det er viktig å tilpasse dine varslinger inne Verji slik at du få den varslingen som passer for deg.Se også 
Stikkord

Varsler