Når en invitert bruker sender meg meldinger mottar jeg ikke disse men de kan se det jeg sender.


Dette har vi opplevd når noen har ignorert en bruker. Dette kan skje på flere måter; enten ved at man har gått inn på brukerinformasjon og valgt Ignorer, eller at en har blitt invitert inn et rom og valgt Avslå og ignorer brukeren.

Opphev ignorering

Gå inn i et rom denne brukeren er og trykk (i) øverst til høyre.

Velg personer og klikk på navnet til brukeren.

Nederst under innstillinger skal det være et valg Opphev ignorering, klikk dette.


Nøkkelord: Ignorer, mottar ikke meldinger