Encrypted by a deleted session

Verji henter inn nye krypteringsnøkler hver gang du logger inn.
De røde symbolene viser til at meldingen var kryptert fra en tidligere sesjon (innlogging fra annen nettleser, PC, mobil, osv.).

Det er ingen fare med symbolene.


Stikkord
Farevarsel fare varsel delete session  rød symbol symboler røde