Hvordan fjerne eller slette person-rom og rom

NB! Eksporter kommunikasjonen fra rommet først, dersom du har lagringsverdig informasjon her før en forlater/fjerner rom.

  1. Trykk på rommet i menyen til venstre
  2. Trykk på ikonet med 3 prikker ved siden av rom-navnet
  3. Velg "Forlat rommet"
  4. Du får en varsel som spør om du er sikker på at du vil forlate rommet
    NB! Du vil ikke ha tilgang på rommet igjen med mindre du inviteres inn av annen deltaker i rommet
  5. Rommet vil legge under kategorien "Historisk" i menyen til venstre
  6. Trykk på rommet som ble forlatt, under kategorien "Historisk"
  7. Trykk på ikonet med 3 prikker ved siden av romnavnet
  8. Velg "glem rom" som gjør at rommet fjernes permanent for din brukerStikkord:

fjern Rom slette historisk forlat forlate