Dersom en har lengre meldinger som gjerne inneholde mange lenker, kan det fort bli uryddig.
Ved å bruke en "markdown" funksjonen "Lenker på ord" vil lenkene se langt bedre ut i Verji.

Formatet for lenker på ord er:
[tekst som skal vises](Internett lenke)

Dersom du vil se forskjellen med og uten "markdown" kan du kopier tekstene nedenfor og lime inn i sende feltet i Verji.

https://support.verji.no/nb-NO/support/solutions/articles/80000899840-aktivering-av-verji-bruker


[Ta i bruk Verji](https://support.verji.no/nb-NO/support/solutions/articles/80000899840-aktivering-av-verji-bruker)

Stikkord:

Markdown, avanserte lenker, lange lenker, lenke på ord