Sikkerhet og personvern

  1. Trykk på navnet ditt øverst til venstre.
  2. Trykk på "Alle innstillinger"

Dette er en oversikt over dine innlogginger i Verji.
Herfra kan du kontrollere dine påloggende økter.

Disse øktene kan signeres ut og du vil da bli logget ut fra den enheten du logget deg på.
Dersom du signer ut av økten du er i, vil du bli logget ut og du kan logge deg inn igjen på vanlig måte. 


Se ogsåStikkord

Sikkerhet og personvern innlogget logget inn Verified devices