Stemme og video

  1. Trykk på navnet ditt øverst til venstre.
  2. Trykk på "Alle innstillinger"


Her er det viktig å sjekke at utstyret ditt som høyttaler, mikrofon og kamera stemmer med innstillinger, slik at du får lyd og bilde i samtaler med dine kontakter


Lydutdata

Her velger du høyttaler eller hodetelefon du skal få lyd på.


Mikrofon

Her velger du mikrofonen du bruker for å generere lyd.

Kamera

Her velger du hvilket kamera som skal vise bilde.


Stikkord

Lyd innstillinger lydinnstillinger mikrofon bytte kamera ingen lyd hører meg