For å sende meldinger til mange samtidig må en opprette et rom og invitere dem som skal ha samme melding.

Dette kan for eksempel være et rom hvor alle i en avdeling er invitert.

Når en da skriver meldinger i dette rommet vil alle som er invitert kunne lese denne.

En kan også videresende eksisterende meldinger til dette rommet.Se også:

Invitere bruker inn i et rom

Stikkord

Send til mange rom