Dette kan skje om en har vært innlogget på flere enheter samtidig.

Løses ved å be om krypteringsnøkler og logge inn på den enheten som sendte den opprinnelige meldingen.