På brukeravatarene er det en statusindikator som viser om brukeren er tilkoblet eller frakoblet når du holder musen over den
Funksjonaliteten på denne er under arbeid, og det er planlagt ytterliggere indikering. For eksempel "Opptatt"
Stikkord:

Status indikator online offline avlogget pålogget