Sjekk med den som inviterte deg at du er invitert med riktig telefonnummer.Viss det er feil følg denne guiden for å endre den

Re-invitere en bruker

Tags:

Får ikke sms-kode sms kode smskode mottar feil nummer